Wanneer u merkt dat u zelf of iemand in de nabije omgeving niet meer alleen thuis kan wonen. Dat omkleden, douchen en medicijnen innemen niet meer zelfstandig lukt. In zulke gevallen kan thuiszorg een oplossing voor u zijn. De medewerkers van Zorgservice Brabant helpen u en andere  maar al te graag.

Ouderenzorg

Oud is een relatief begrip, want op welke leeftijd ben je oud? Meestal vinden mensen zich oud worden, wanneer ze inleveren op de geestelijke of lichamelijke conditie. Het moment dat zorg nodig is. Vaak wordt dat zo lang mogelijk uitgesteld, maar waarom eigenlijk? Zorgverlenende bedrijven helpen u daar graag mee.

Huishoudelijke zorg

Huishoudelijke taken is een van de eerste dingen waar u vaak tegenaan loopt als hulpbehoevende. Dat kan tijdelijk of langdurig zijn. Zorgverleners zou kunnen u daarbij goed helpen. Zij helpen u onder andere met: de was, strijken, koken en nog veel meer huishoudelijke taken die u gedaan wilt hebben.

24-uurs zorg

Wanneer u kiest voor 24-uurs zorg dan blijven medewerkers van Zorgservice Brabant bij u voor 24 uur lang. Ze kunnen u ondersteunen in dagelijkse verrichtingen zoals: eten, wassen, naar bed en toilet gaan.

Palliatieve terminale zorg

De meeste zorgverlenende organisaties hebben speciale afdelingen met zorgverlening die mensen begeleiden die palliatieve terminale zorg nodig hebben. De zorgverlenende medewerkers van Zorgservice Brabant zijn ervaren en hebben de terminale zorg in hart en vingers. Ben je op zoek naar een organisatie die: palliatieve terminale zorg, 24-uurs zorg, huishoudelijke zorg of ouderen zorg kan verlenen.

Thuiszorg bij dementie

Dementie is een wereldwijd probleem en er niks tegen te doen. Uit onderzoek is gebleken dat elk uur er 5 mensen dementie krijgen in Nederland. Mensen die deze ziekt hebben, kunnen alle hulp gebruiken. Medewerkers van Thuiszorgorganisaties maken werken vaak met mensen die lijden aan dementie en weten hoe er mee om te gaan.

Comments are disabled.